Chúng tôi – HTX DVNNTH Sơn Tình cung cấp dịch vụ chuyên chở cây – con giống , các Dịch vụ về Nông nghiệp .

 + Mua bán chuyên chở các sản phẩm phục vụ nông nghiệp : vôi , phân bón . giống cây trồng , các sản phẩm nông nghiệp : gà , cá sạch , rau sạch .

Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp , mua bán, trao đổi các loại xe máy cũ mới với động lực là cung cấp phương tiện cũ mới cho các hộ nông dân không có tiềm lực kinh tế tốt .

+ thua mua tất cả các loại xe gắn máy đã qua sử dụng có giấy tờ chính chủ .

Chúng tôi TUYỆT ĐỐI không nhận giao dịch hay trung gian hay mua bán với các xe không đủ tiêu chuẩn lưu hành , các xe vi phạm pháp luật và tiêu thụ của gian .

No products in the cart.