“Trong bối cảnh hiện nay khi có rất nhiều thách thức từ nội tại và bối cảnh bên ngoài, hợp tác xã nông nghiệp đã và đang có nhiều sự thay đổi tích cực với những cách làm, hướng đi mới để không ngừng thích ứng với tình hình, vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng đến tương lai phát triển lâu dài…”

Thúc đẩy chuyển đổi số, áp dụng nông nghiệp thông minh

Với những khó khăn cố hữu còn tồn tại cùng với nhiều sự biến động trong thời gian qua, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình áp dụng công nghệ để các mặt hàng nông sản đến tay người tiêu dùng. HTXDVNN Sơn Tình cũng không là ngoại lệ, khi cố gắng tự tìm tòi cho bản thân những hướng đi, cách làm mới để vượt qua khó khăn.

Thực tế trong bối cảnh có nhiều biến động như hiện nay, việc HTX có nhiều thay đổi trong cách điều hành nội bộ, sản xuất, kết nối với thị trường là điều cần thiết để tồn tại và tăng doanh thu, hiệu quả hoạt động. Đây cũng là những đòi hỏi cần thiết để thích ứng với bối cảnh, tình hình mới. Trong đó, với việc ngày càng có nhiều HTX áp dụng sản xuất nông nghiệp thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, hy vọng, trong tương lai không xa,

HTXDVNN Sơn Tình  sẽ ngày càng có nhiều chuyển biến mới, phát huy vai trò kết nối sản xuất, nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập cho người nông dân, đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành nông nghiệp huyện Cẩm Khê

” Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. “

HTX cung ứng giống, nông dân sản xuất theo quy trình của HTX nên năng suất, sản lượng luôn ổn định. Ðặc biệt, kết thúc mùa vụ, HTX tổ chức thu mua toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường cùng thời điểm. Tuy giá cả hàng năm có biến động nhưng liên kết với HTX, người nông dân luôn được đảm bảo lợi nhuận.

  • Cung cấp phân bón – giống cây trồng
  • Cung cấp con giống chất lượng
  • Cung cấp sản phẩm nông nghiệp Sạch .
  • Cung cấp giống cá nước ngọt .
  • Cung cấp thức ăn thủy sản.
  • Cung cấp , tư vấn mô hình thủy sản .
  • Cung cấp sản phẩm thủy sản sạch .

Sản phẩm chè sạch Sơn tình

No products in the cart.