Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành thú y và 35 năm ngày truyền thống ngành thú y tỉnh Phú Thọ 11/7/1950-11/7/2022

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 125/SL về phòng, chống dịch bệnh gia súc. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên để làm cơ sở chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động thú y trong thời gian dài. Để ghi […]

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 125/SL về phòng, chống dịch bệnh gia súc. Đây là một trong những văn bản pháp lý quan trọng đầu tiên để làm cơ sở chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các hoạt động thú y trong thời gian dài. Để ghi nhận và đánh giá tầm quan trọng của ngành Thú y, ngày 12/7/2005 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định cho phép hằng năm lấy ngày 11 tháng 7 làm “Ngày truyền thống ngành Thú y”.

Cùng quá trình hình thành và phát triển của ngành thú y Việt Nam, ngành thú y tỉnh Phú Thọ đã hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn thăng trầm, đầy khó khăn, song vẫn luôn lớn lên cùng với sự phát triển của tỉnh, đến nay đã được 35 năm.

Nhìn lại chặng đường 35 năm xây dựng, phát triển; đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ đã trải qua 04 giai đoạn:

Giai đoạn trước năm 1987: Ngành thú y tỉnh có thể nói chưa được hình thành về tổ chức, chỉ là bộ phận nhỏ trong phòng chăn nuôi-thú y thuộc Ty nông lâm tỉnh Phú Thọ.

Giai đoạn từ năm 1987 – 1997: Ngày 07/8/1987, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 267/QĐ-UB chuyển trạm Thú y tỉnh thành Chi cục Thú y tỉnh Vĩnh Phú trực thuộc Sở Nông lâm nghiệp, đây là bước ngoặt cơ bản hình thành Chi cục hiện nay.

Giai đoạn từ năm 1997 – 2015: UBND tỉnh đã có Quyết định số 115/QĐ-UB ngày 29/01/1997 thành lập Chi cục Thú y tỉnh Phú Thọ có 02 chức năng: Quản lý Nhà nước, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHKT với 23 cán bộ.

Giai đoạn từ năm 2015-2022: UBND tỉnh đã có quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 19/6/2018 về việc đổi tên Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi và thú y và quy định cơ cấu tổ chức của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ.

Sau 35 năm hình thành và phát triển từ Trạm thú y tỉnh lên Chi cục Thú y Vĩnh Phú, rồi lại tách ra thành Chi cục Thú y Phú Thọ sau đó sát nhập Phòng Chăn nuôi của Sở NN&PTNT thành Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ là cả chặng đường dài đầy cam go và thử thách. Từ những ngày đầu mới thành lập nhân sự ít, cơ sở vật chất thiếu thốn, hệ thống thú y cơ sở chưa hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đến nay thực tế đã chứng minh cho những nỗ lực xây dựng vươn lên của nhiều thế hệ cán bộ; chứng minh những thành quả đạt được trong khó khăn, vất vả.

Một số kết quả đạt được có thể kể đến như:

Chi cục đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực về phòng chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y, hành nghề thú y; quản lý chăn nuôi; thức ăn chăn nuôi…, trong đó, nổi bật là thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đã kiểm soát tốt nhiều dịch bệnh nguy hiểm trên động vật và các bệnh truyền lây từ động vật sang người như bệnh LMLM gia súc, cúm gia cầm, tai xanh, bệnh dại… đã giảm hẳn về số lượng ổ dịch, quy mô và thời gian chống dịch đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Cục Thú y ghi nhận là địa phương phòng, chống dịch bệnh tốt và hiệu quả.

Bên cạnh đó, cũng đã tuyên truyền, khuyến khích chăn nuôi hộ gia đình, nhỏ lẻ đã chuyển dần sang phát triển chăn nuôi công nghiệp, tập trung và ứng dụng công nghệ cao, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh…

Công tác kiểm dịch động vật và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch có bước đột phá; đã quản lý kiểm dịch trên phầm mềm, cấp mã QRCode nhằm kiểm soát việc thực hiện thủ tục kiểm dịch tạo điều kiện cho việc truy xuất nguồn gốc chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, đảm bảo vệ sinh thú y an toàn thực phẩm cho tiêu dùng.

Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp (thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi) ngày càng được quan tâm và đẩy mạnh đặc biệt là việc kiểm tra chất lượng các sản phẩm lưu thông trên thị trường góp phần bảo vệ quyền lợi cho người chăn nuôi, sử dụng các sản phẩm đảm bảo chất lượng cho đàn vật nuôi.

Những thành tích đó đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, xây dựng vị thế vững chắc cho ngành Chăn nuôi, Thú y phát triển và hội nhập.

Hoạt động chăn nuôi và thú y còn gặp nhiều khó khăn do cả nguyên nhân chủ quan và khách quan như yếu tố về thời tiết, khí hậu, địa lý, tập quán; sự thay đổi về tổ chức ngành Chăn nuôi, Thú y, sáp nhập đơn vị, giảm biên chế…

Chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức, cam go, song Lãnh đạo Chi cục và các cán bộ công chức viên chức trong ngành Chăn nuôi, thú y luôn xác định yêu cầu nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm của mình. Trong thời gian tới, nguyện mang tinh thần đoàn kết, đem hết khả năng, trách nhiệm, chủ động trong mọi tình huống và hoàn cảnh, phát huy sáng tạo chuyên môn nghiệp vụ để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở trong chỉ đạo về chuyên môn; tham mưu các chính sách hiệu quả; Phòng chống tốt dịch bệnh song song phát triển chăn nuôi của tỉnh Phú Thọ.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Phú Thọ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No products in the cart.