Kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành thú y và 35 năm ngày truyền thống ngành thú y tỉnh Phú Thọ 11/7/1950-11/7/2022

Read in our blog