Hợp tác xã Sơn Tình

" HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP SƠN TÌNH (HTX DV NNTH SƠN TÌNH ) . Được thành lập 07/10/2021 . Để phục vụ mục tiêu nông thôn mới và phát triển kinh tế , tương trợ lẫn nhau trong việc thực hiện các hoạt động sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, đồng thời hợp tác xã tạo ra việc làm cho những người nông dân, nhằm đáp ứng nhu cầu chung của tập thể các thành viên về tạo ra sản phẩm cũng như lợi nhuận đối với các hoạt động nông nghiệp ..."
Đ/c : Khu Gò Chùa - Xã Sơn Tình - H.Cẩm Khê - Phú Thọ
Mã số thuế : 2601067732
Điện thoại : 0919583456 - 0918699669
Đại diện pháp luật : Nguyễn Quốc Bảo
Nuôi trồng thủy sản

Nuôi Trồng Thủy Sản

" Cung cấp con giống , dịch vụ chăn nuôi Thủy sản nội địa ..."
Dịch vụ nông nghiệp

Dịch Vụ Nông Nghiệp

" Cung cấp giống cây trồng nông , lâm nghiệp . Cung cấp phân bón và tư vấn , hỗ trợ quy trình chăm sóc nông , lâm nghiệp ... "
Qũy tín dụng

Hoạt động quỹ tín thác , hỗ trợ tài chính .

" Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác. ..."
Mua bán trao đổi ô tô xe máy

Dịch vụ vận tải , mua bán trao đổi ô tô - xe máy

" Cung cấp dịch vụ vận tải, cho thuê xe máy , xe phục vụ cưới hỏi. Nhận mua bán xe máy ô tô đã qua sử dụng ... "
chê biến thủy sản

Chế biến, bảo quản thuỷ sản

" Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản. ..."

Chè Sạch Sơn Tình

Quy trình trồng, chăm sóc

Quy trình thu hoạch

Quy trình chế biến, bảo quản

No products in the cart.